עדכונים משפטיים

About us

עדכונים משפטיים

26 בדצמבר, 2019 

בשנים האחרונות נפוצה התופעה בה מעסיקים עושים שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים על מנת לעקוב אחר צוות עובדיהם. להלן נסקור את אמצעי הניטור והמעקב השכיחים בקרב מעסיקים, לצד התייחסות הדין והפסיקה לגבולות השימוש בהם.

22 בדצמבר, 2019 

ניהול יעיל של משאבי אנוש בחברה כולל איסוף ושמירה של מידע אישי של עובדים, ובכלל זה כתובת, מספר תעודת זהות, מצב משפחתי, השכלה, ניסיון מקצועי, פרטי חשבון בנק, מצב רפואי, ועוד.

26 באוגוסט, 2019 

ביום 17 ביולי 2019 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל העוסקת ביחס בין תחולת חוק השקעות משותפות בנאמנות
התשנ”ד-1994) להלן: “חוק השקעות משותפות”) לבין חוק ניירות ערך התשכ”ח-1968) להלן: “חוק ניירות ערך”).

Scroll to top
Skip to content