עדכונים משפטיים

About us

עדכונים משפטיים

26 באוגוסט, 2019 

ביום 17 ביולי 2019 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל העוסקת ביחס בין תחולת חוק השקעות משותפות בנאמנות
התשנ”ד-1994) להלן: “חוק השקעות משותפות”) לבין חוק ניירות ערך התשכ”ח-1968) להלן: “חוק ניירות ערך”).

Contact us

for more information please contact us at

Tel: +972-581-3760 | Fax: +972-581-5432

Scroll to top
Skip to content